chemioterapia. podstawowe pojęcia, worki

Podstawowe pojęcia dotyczące chemioterapii:

● Chemioterapia indukcyjna lub neoadjuwantowa – oznacza zastosowanie chemioterapii przed podjęciem leczenia miejscowego (chirurgii lub radioterapii) w celu zmniejszenia masy guza i zmniejszenia ryzyka rozsiewu nowotworu.

● Chemioterapia skojarzona z radioterapią (równoczasowa) – oznacza podawanie leków cytotoksycznych w trakcie radioterapii w celu wykorzystania efektu zwiększonej promieniowrażliwości guza. Równoczasowe stosowanie chemioterapii w trakcie radioterapii może również zmniejszyć ryzyko rozsiewu nowotworu.

● Chemioterapia uzupełniająca (adjuwantowa) – oznacza zastosowanie leków cytotoksycznych po zakończeniu leczenia miejscowego (najczęściej chirurgii) w celu zmniejszenia ryzyka rozsiewu i zwiększenia szansy na wyleczenie.

● Chemioterapia paliatywna – oznacza zastosowanie leków cytotoksycznych w celu przedłużenia życia chorego, przy braku możliwości wyleczenia.

● Chemioterapia wielolekowa – oznacza skojarzone zastosowanie wielu leków cytotoksycznych w tym samym czasie w celu osiągnięcia maksymalnego efektu przeciwnowotworowego. Leki kojarzone są w określone schematy na zasadzie zestawienia substancji o największej skuteczności przeciwnowotworowej i różnych działaniach niepożądanych.

Schematy podawane są w postaci cykli stosowanych w określonych odstępach czasu (np. co 3 tygodnie). Kontynuacja leczenia jest możliwa pod warunkiem ustąpienia działań niepożądanych, w tym przede wszystkim spadku liczby komórek układu odpornościowego we krwi, ocenianych w badaniu morfologii krwi.

● Regresja (remisja) nowotworu – oznacza znaczące zmniejszenie objętości guza pod wpływem leczenia systemowego. Do oceny odpowiedzi nowotworu na leczenie stosuje się wystandaryzowane kryteria, uwzględniające pomiar nowotworu w badaniach obrazowych (np. tomografii komputerowej) i w badaniu przedmiotowym.

Źródło: klinij tutaj