Chirurgia Ogólna i Małoinwazyjna 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie w bliskiej podczerwieni operuje nawigowana fluoroscencyjnie – Fluorescence guided surgery (FGS) używając zieleni indocyjaninowej (ICG).

CHIRURGIA NA ZIELONO – ZIELEŃ INDOCYJANINOWA.

Zespół Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie pod kierownictwem lek. med. Marcina Kubiaka z powodzeniem stosuje śródoperacyjnie, zaawansowane techniki obrazowania fluorescencyjnego w chirurgii nowotworów układu pokarmowego i endokrynnego z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG).

Wykorzystanie tej technologii pozwala na precyzyjne określenie ukrwienia wycinanych i zespolonych narządów co minimalizuje ryzyko nieszczelności zespoleń przewodu pokarmowego w okresie pooperacyjnym i zapewnia adekwatne onkologicznie wycięcie układu chłonnego w chirurgii jelita grubego/odbytnicy, jelita cienkiego i żołądka. Przekłada się to bezpośrednio na powodzenie kompleksowego leczenia onkologicznego Naszych Pacjentów ponieważ w chirurgii onkologicznej zasadnicze znaczenie mają dwa elementy tj. radykalność zabiegu operacyjnego oraz brak poważnych powikłań pooperacyjnych.

W leczeniu Naszych Pacjentów obrazowanie ICG wykorzystywane jest również do śródoperacyjnej identyfikacji zmian nowotworowych (głównie przerzutów kolorektalnych) wątroby, trzustki, nadnerczy oraz kluczowych struktur anatomicznych jak naczynia i moczowody w chirurgii dróg żółciowych, chirurgii chorób zapalnych jelit (Choroba Crohna i WZJG) oraz uchyłkowatości jelita grubego.
Technologia ta jest stosowana w chirurgii laparoskopowej, otwartej oraz wkrótce w chirurgii robotycznej (pierwsze zabiegi robotyczne planowane są w drugim kwartale 2023r.).

Zespół Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej jest otwarty na najnowsze zdobycze technologiczne znajdujące zastosowanie w medycynie. Stawia na szerokie wykorzystanie najnowocześniejszych i nowatorskich technik w procesie leczenia chirurgicznego i onkologicznego w celu realizacji misji Szpitala jaką jest troskliwa opieka nad pacjentami oraz ich specjalistyczne leczenie.

Źłodło: https://www.facebook.com/people/1-Wojskowy-Szpital-Kliniczny-z-Poliklinik%C4%85-SPZOZ-w-Lublinie/100085701078916/