jedzenie, fast food

Z powodu niewielkiej liczby zachorowań na nowotwory jelita cienkiego trudne jest zidentyfikowanie czynników zwiększających ryzyko wystąpienia tej choroby. Poznane dotychczas czynniki ryzyka to przede wszystkim dziedziczone zespoły genetyczne, takie jak:

● rodzinna polipowatość gruczolakowata (FAP),

● dziedziczny rak jelita grubego bez polipowatości (HNPCC) – zespół Lyncha II,

● zespół Peutz-Jeghersa.

U Pacjentów z rozpoznaniem rodzinnej polipowatości gruczolakowatej, czyli rzadkiej choroby genetycznej, w której jelito całe usiane jest polipami, względne ryzyko wystąpienia raka jelita cienkiego jest ponad 300% większe niż w populacji ogólnej i jest to główna przyczyna zgonu u chorych po wcześniejszym usunięciu jelita grubego z tego samego powodu. U tych pacjentów można rozważyć wykonanie profilaktycznego usunięcia dwunastnicy.

Do wystąpienia raka jelita cienkiego predysponuje również:

● wcześniejsze zachorowanie na raka jelita cienkiego lub grubego,

● choroba Leśniowskiego-Crohna, czyli długotrwałe, ciężkie zapalenie występujące w tej części układu pokarmowego,

● celiakia (choroba trzewna),

● wiek; ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem, ponad 85% zachorowań odnotowuje się po 50. roku życia,

● palenie tytoniu, spożywanie alkoholu,

● dieta.

Źródło: klinij tutaj