nowotwory złośliwe

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe odbytnicy stanowią u mężczyzn 5,4%, a u kobiet 3,8% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory odbytnicy w Polsce w 2010 roku

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe odbytnicy wynosiła w 2010 roku 6448, z czego u mężczyzn prawie 3800 i ponad 2600 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory odbytnicy w Polsce w latach 2000-2010

Najwięcej zachorowań na nowotwory złośliwe  odbytnicy przypada u mężczyzn między szóstą a ósmą dekadą życia, u kobiet w ósmej dekadzie życia (rys. 2).  Ryzyko zachorowania raka odbytnicy wzrasta z wiekiem, przy czym u mężczyzn jest około 2 razy wyższe niż u kobiet. U mężczyzn częstość zachorowań osiąga szczyt w ósmej dekadzie życia (ponad 120/105). Wśród kobiet ryzyko zachorowania najwyższe  wartości osiąga podobnie jak u mężczyzn w ósmej –  dziewiątej dekadzie życia (55/105 ) (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory odbytnicy w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

Zachorowalność na nowotwory złośliwe odbytnicy u mężczyzn od początku XXI wieku charakteryzowała się niewielkim wzrostem u mężczyzn i stabilizacją u kobiet (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory odbytnicy w Polsce w latach 1999-2010

Trendy zachorowalności na nowotwory złośliwe odbytnicy w grupach wiekowych powielają prawidłowości obserwowane w populacji generalnej. Zachorowalność na raka odbytnicy u mężczyzn w średnim wieku ustabilizowała się na poziomie około 30/105. Wśród starszych mężczyzn (po 65 roku życia) utrzymywał się wzrost zachorowalności (do około 102/105 w 2010 roku). U kobiet w średnim i starszym wieku zachorowalność utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie, odpowiednio 15/105 i 50/105  (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory odbytnicy w Polsce w latach 1999-2010 w wybranych grupach wieku

Przeżycia

 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano raka odbytnicy w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 74,1% u mężczyzn i 72,3% u kobiet. W latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych uległ nieznacznej poprawie: wśród mężczyzn do 75,6%, wśród kobiet do 74,3% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na nowotwory odbytnicy w Polsce

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami odbytnicy w ciągu pierwszej dekady XXI nieznacznie wzrosły: u mężczyzn z 43,q% do 46,9%, natomiast u kobiet z 43,6% do 47,7% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory odbytnicy w Polsce

Umieralność

 

Nowotwory złośliwe odbytnicy powodują około 4% zgonów nowotworowych (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory odbytnicy w Polsce w 2010 roku

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych odbytnicy wynosiła w 2010 roku prawie 3500, z czego ponad 2000 u mężczyzn i ponad 1400 u kobiet (tab. 1). Liczba zgonów u mężczyzn w latach 2000-2010 wzrosła o około 70%, u kobiet o prawie 30%.

Tabela 1. Umieralność na nowotwory odbytnicy w Polsce w latach 2000-2010

Więcej na http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-odbytnicy-c19-20/ (źródło)