Pracuję na Oddziale Chirurgii Onkologicznej w COZL specjalizującym się w nowotworach jamy brzusznej, a w szczególności nowotworami jelita grubego, odbytnicy i żołądka.

Pacjentów przyjmuję również w Centrum Medycyny Wsi, Onko-Centrum, Interusie oraz SPZOZ w Parczewie.

Ukończyłem specjalizację z chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Pasjonuję się diagnostyką endoskopową przewodu pokarmowego oraz zabiegami endoskopowymi w obrębie przewodu pokarmowego.

Uzyskałem dyplom z koloproktologii na Uniwersytecie Jagielońskim.