Dzisiaj Zespół Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Wojskowego Szpitala Klinicznego wykonał pierwsze zabiegi z zakresu rewizyjnej chirurgii metabolicznej sposobem laparoskopowym. Dwoje naszych Pacjentów przeszło zamianę przebytej uprzednio rękawowej resekcji żołądka na gastric bypass i mini gastric bypass. Tego typu zabiegi przeprowadzone są u Pacjentów wcześniej leczonych operacyjnie z powodu otyłości, u których doszło do nawrotu choroby lub leczenie nie przyniosło oczekiwanego skutku. Kwalifikujemy również Pacjentów, u których wcześniejsze metody operacyjne skończyły się powikłaniami (reflux żołądkowo przełykowy z zapaleniem lub bez zapalenia przełyku) oraz byli zaplanowani do leczenia dwuetapowego. W każdym przypadku zabieg rewizyjny jest poprzedzony bardzo dokładną oceną stanu Pacjenta i anatomii układu pokarmowego, a następnie skrupulatną kwalifikacją z uwagi na znacznie wyższy stopień trudności zabiegu operacyjnego.

Nasz Oddział cieszy się dużym zaufaniem Pacjentów cierpiących z powodu otyłości. Jako nieliczni w makroregionie wykonujemy zabiegi bariatryczne sposobami małoinwazyjnymi przy użyciu najnowszej technologii, z czego najczęściej przeprowadzanym zabiegiem jest rękawowa resekcja żołądka sposobem laparoskopowym (sleeve gastrectomy), Gastric (mini) Bypass oraz SEDI-S, a od dziś także zaawansowane bariatryczne zabiegi rewizyjne.

Dziękujemy współpracującymi z nami chirurgom, multidicyplinarnemu zespołowi profesjonalistów: diabetologom, endokrynologom, internistom, kardiologom, dietetykom, psychologom, a także anestezjologom i zespołowi bloku operacyjnego, bez których chirurgiczne leczenie Pacjentów z chorobami metabolicznych byłoby niemożliwe.

Odwiedź www 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie > http://1wszk.pl/