rak jelita cienkiego - podstawowe informacje

Co to jest nowotwór jelita cienkiego?

Jelito cienkie stanowi ponad 2/3 długości przewodu pokarmowego i znajduje się między żołądkiem a jelitem grubym, od którego oddziela je zastawka krętniczo-kątnicza. Anatomicznie dzieli się na trzy odcinki: dwunastnicę, jelito czcze oraz jelito kręte. Do najważniejszych funkcji jelita cienkiego należy trawienie oraz wchłanianie składników odżywczych.

Nowotwory jelita cienkiego, pomimo znacznych rozmiarów tego narządu, występują sporadycznie i stanowią zaledwie ok. 2% wszystkich nowotworów układu pokarmowego.

W jelicie cienkim mogą lokalizować się zarówno nowotwory łagodne, jak i złośliwe.

Nowotwory łagodne są zazwyczaj dobrze ograniczone, rosną powoli, rozprężająco, nie penetrują otaczających tkanek ani nie rozprzestrzeniają się do innych narządów. Nowotwory łagodne spotykane w jelicie cienkim to:

● gruczolaki (adenoma) występujące w postaci polipów,

● guzy pochodzące z mięśniówki gładkiej,

● tłuszczaki,

● włókniaki,

● naczyniaki.

Nowotwory złośliwe charakteryzują się odmienną budową niż tkanka, z której się wywodzą, dynamicznymi i szybkimi podziałami komórkowymi, naciekaniem otaczających tkanek, wznowami oraz zdolnością tworzenia przerzutów. Nieleczone prowadzą do śmierci pacjenta.

Nowotwory złośliwe najczęściej występujące w jelicie cienkim to:

● gruczolakoraki (adenocarcinoma) 30-50%,

● nowotwory neuroendokrynne przewodu pokarmowego (GEP-NET) 20-50%,

● chłoniaki 15%,

● nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) 7%,

● mięsaki, najczęściej mięśniakomięsak gładkokomórkowy (leyomiosarcoma),

● przerzuty nowotworowe z innych narządów.

Pierwszy typ, czyli raki gruczołowe, przeważnie zlokalizowane są w dwunastnicy w okolicy miejsca ujścia do niej żółci, a chłoniaki w jelicie czczym i krętym. Jelito kręte jest drugim po wyrostku robaczkowym najczęstszym miejscem występowania guzów neuroendokrynnych.

Źródło: klinij tutaj