Podział na stadia zaawansowania pozwala lekarzowi określić, czy i jak daleko rozprzestrzenił się nowotwór. Jest to wiedza niezbędna do podjęcia odpowiedniego leczenia i wyboru najlepszej metody. Przy niewielkim stopniu zaawansowania operacja może być w pełni wystarczająca, przy wyższych stopniach konieczne może okazać się stosowanie metod uzupełniających, takich jak radio- czy chemioterapia.

Zaawansowanie nowotworu określa się na podstawie systemu TNM zgodnie z klasyfikacją Union for International Cancer Control / American Joint Comittee on Cancer (UICC/AJCC).

System TNM polega na ocenie trzech składowych:

● cecha T (tumor) – wielkość i rozległość pierwotnego guza,

● cecha N (lymph nodes) – brak lub obecność przerzutu do regionalnych węzłów chłonnych,

● cecha M (metastasis) – brak lub obecność przerzutów nowotworu do odległych narządów.

Zaawansowanie kliniczne procesu według systemu TNM (lub cTNM) określa się na podstawie badania przedmiotowego, badań obrazowych i endoskopowych, biopsji oraz innych badań diagnostycznych. Klasyfikację patologiczną pTNM oznacza się na podstawie badania histopatologicznego materiału pooperacyjnego.

Po skompletowaniu informacji i określeniu wszystkich cech nowotworu lekarz może zakwalifikować chorego do danego stopnia zaawansowana. Stopnie określa się cyframi rzymskimi od najmniej (I stopień) do najbardziej zaawansowanego (IV stopień).

W bardzo dużym uproszeniu stopnie I i II są to synonimy miejscowego rozrostu guza, stopień III mówi o zajęciu węzłów chłonnych, a stopień IV oznacza już przerzuty do innych narządów.

W celu dokładniejszego omówienia stopniowania choroby zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Typy morfologiczne

Klasyfikacja raków jelita cienkiego wg WHO:

● rak gruczołowy (adenocarcinoma),

● rak gruczołowy śluzotwórczy (mucinous adenocarcinoma),

● rak sygnetokomórkowy (signet-ring cell carcinoma),

● rak gruczołowo-płaskonabłonkowy (adenosquamosus carcinoma),

● rak rdzeniasty (medullary carcinoma),

● rak płaskonabłonkowy (squamous cell carcinoma),

● rak niezróżnicowany (undifferentiated carcinoma).

Źródło: klinij tutaj