W dniach 17-18 listopada w grupie kilkunastu chirurgów endoskopowych i gastrologów z całego świata zostałem przeszkolony na modelach zwierzęcych z użycia systemu zaawansowanego szycia endoskopowego OverStitch przez czołowego chirurga endoskopowego dr Anna Carolina Hoff z Brazyli.
System ma zastosowanie w leczeniu otyłości i jest dedykowany do procedury ESG ( endoscopic sleeve gastroplasty) alternatywnie do rękawowej resekcji żołądka dla wyselekcjonowanych pacjentów oraz do endoskopowych zabiegów rewizyjnych tj endoskopowy powtórny sleeve czy TORe (Transoral outlet revision – endoskopowy zabieg zwężający zespolenie żołądkowo jelitowe po Gastric Bypass) po przebytej jednej lub kliku operacjach bariatrycznych. System ma również zastosowanie w endoskopowym leczeniu nieszczelności zespoleń w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego a także zamykaniu perforacji przewodu pokarmowego po interwencjach endoskopowych.
Biorąc pod uwagę ciągle rosnącą liczbę Pacjentów kwalifikowanych do operacji bariatrycznych i operacji rewizyjnych po przebytych zabiegach bariatrycznych użycie systemu  jest  kolejnym o udowodnionej skuteczności narzędziem leczenia chorych z otyłością.
Mam nadzieję, że już wkrótce będę w stanie zaproponować tego typu leczenie Pacjentów w warunkach komercyjnych.