Nowy Kodeks Etyki Lekarskiej wprowadza w artykule 12. istotną zmianę – otwiera drzwi dla sztucznej inteligencji (AI) w medycynie. Lekarze mogą teraz wspomagać się algorytmami AI w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce. To rozwiązanie budzi mieszane uczucia – z jednej strony obiecuje rewolucję w opiece zdrowotnej, z drugiej budzi obawy o etykę i bezpieczeństwo. 

Zalety sztucznej inteligencji w medycynie 

  • Większa precyzja diagnozy: Algorytmy AI potrafią analizować ogromne ilości danych, dostrzegając wzorce niedostrzegalne dla ludzkiego oka. To może prowadzić do szybszego i dokładniejszego rozpoznawania chorób, w tym nowotworów i chorób sercowo-naczyniowych. 
  • Skuteczniejsze leczenie: AI może pomóc lekarzom w doborze optymalnych terapii dla pacjentów, uwzględniając ich indywidualne cechy i historię choroby. Może to prowadzić do lepszych wyników leczenia i zmniejszenia skutków ubocznych. 
  • Zwiększona dostępność opieki: AI może usprawnić pracę lekarzy, odciążając ich z rutynowych zadań. To może oznaczać krótsze kolejki do specjalistów i szybszą pomoc dla pacjentów. 
  • Zmniejszenie kosztów: AI może zoptymalizować procesy diagnostyczne i terapeutyczne, co może prowadzić do oszczędności w systemie opieki zdrowotnej. 

Wady sztucznej inteligencji w medycynie 

  • Brak zrozumienia algorytmów: Lekarze mogą nie rozumieć, jak działają algorytmy AI, co może prowadzić do błędów w interpretacji wyników. 
  • Brak etyki: Istnieje ryzyko, że AI może być wykorzystywana do dyskryminacji pacjentów lub podejmowania decyzji niezgodnych z ich najlepszym interesem. 
  • Utrata miejsc pracy: Wzrost znaczenia AI w medycynie może prowadzić do utraty miejsc pracy przez lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. 
  • Problemy z prywatnością: Algorytmy AI wykorzystują dane pacjentów, co budzi obawy o ich prywatność i bezpieczeństwo. 

Przyszłość sztucznej inteligencji w medycynie 

Należy pamiętać, że AI jest narzędziem, a jak każde narzędzie, może być używane w dobrym lub złym celu. Ważne jest, aby AI w medycynie była wykorzystywana w sposób odpowiedzialny i etyczny. Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad algorytmami AI oraz edukacja lekarzy i pacjentów na temat ich działania. 

Sztuczna inteligencja ma potencjał zrewolucjonizować medycynę i poprawić jakość opieki nad pacjentami. Jednak ważne jest, abyśmy byli świadomi zarówno wad, jak i zalet tego rozwiązania, abyśmy mogli w pełni wykorzystać jego potencjał, jednocześnie minimalizując ryzyko.