Na początku listopada, na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, wykonaliśmy zabieg częściowej adrenelektomii robotycznej, aby usunąć torbielowaty guz nadnercza prawego. Zabieg ten jest bardzo rzadki i trudny technicznie, ale dzięki naszemu doświadczeniu w chirurgii nadnerczy, jesteśmy w stanie zwiększyć nasze portfolio zabiegów i oferować tę metodę leczenia dla wyselekcjonowanych pacjentów. Pacjentka przeszła zabieg bez żadnych komplikacji i dzień po operacji mogła zostać wypisana do domu.

Adrenalektomia oszczędzająca korę, znana również jako częściowa adrenalektomia, to specjalistyczny zabieg chirurgiczny, podczas którego zachowuje się część tkanki nadnerczy w celu utrzymania ich funkcji hormonalnej. Zabieg zazwyczaj polega na usunięciu tylko guza wraz z cienkim obrzeżem normalnej tkanki nadnercza. Celem jest pozostawienie pewnej ilości normalnej tkanki nadnerczy, aby uniknąć niewydolności nadnerczy. Zachowując tkankę kory nadnerczy, która nadal będzie produkować hormony sterydowe, przeciwdziałamy u pacjentów dożywotniej zależności od sterydów egzogennych i potencjalnego ryzyka zagrażającego życiu przełomu nadnerczowego. Takie podejście może być zalecane dla pacjentów z guzami o charakterze łagodnym lub złośliwym zlokalizowanymi na obu nadnerczach, takich jak guzy chromochłone, przerzutowe i torbielowate. Adrenalektomię oszczędzającą korę należy rozważyć u pacjentów z obustronnymi guzami o rozmiarze mniejszym niż 5 cm. Ten typ operacji może być rekomendowany także dla pacjentów po uprzedniej jednostronnej adrenalektomii z intencją zachowania tkanki hormonalnie czynnej. Szacuje się, że zachowanie wystarczającej ilości prawidłowej tkanki kory nadnerczy (często 30% jednego nadnercza lub 15% obu gruczołów) i jednocześnie nienarażanie marginesu resekcji chirurgicznej decyduje o sukcesie leczenia chirurgicznego.

Zapraszam wszystkich naszych potencjalnych pacjentów do kontaktu z sekretariatem oddziału celem umówienia konsultacji.

Numery telefonów do sekretariatu oddziału: 26 118 32 22 i 882 935 752

Gwarantujemy rzetelną ocenę oraz indywidualne podejście do pacjenta.